Μείωση στον αριθμό των γάμων που τελούνται κάθε χρόνο, αλλά και γάμο σε ηλικίες μεγαλύτερες σε σύγκριση με παλαιότερα, δείχνουν τα δημογραφικά στοιχεία για την Κύπρο. Κι όσο κι